دیدار وزیر مقداد با مارتین گریفیتس معاون دبیرکل در امور بشردوستانه

دمشق-سانا

دکتر فیصل مقداد، وزیر امور خارجه و مهاجران با مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده امداد اضطراری دیدار کرد.

ادامه دارد…