کسب مقام اول توسط عبیده ظاظا در مسابقات بین المللی تنیس روی میز عراق

بغداد-سانا

عبیده ظاظا، بازیکن تیم ملی تنیس روی میزسوریه در ادامه درخشش خود در مسابقات بین المللی، موفق شد با حضور درمسابقات بین المللی عراق در رده زیر 19 سال مقام اول را کسب کند.

تیم ملی تنیس روی میز سوریه توسط هند ظاظا در رده زیر 17 سال، بانه عرنوق در رده زیر 11 سال و اباء حلاق در رده زیر 13 سال در همین مسابقات سه مدال برنز کسب کرد.