کمال الفقی وزیر کشور تونس شد

تونس – سانا

رئیس جمهوری تونس در حکمی «کمال الفقی» را به عنوان وزیر کشور منصوب کرد.

ریاست جمهوری تونس امروز در بیانیه ای اعلام کرد که «قیس سعید» رئیس جمهور تونس در حکمی کمال الفقی را به جای «توفیق شرف الدین» به عنوان وزیر کشور منصوب کرد.

این انتصاب ساعاتی پس از استعفای «توفیق شرف الدین»، از سمت وزارت کشور صورت گرفت.