تصاویر | شکوفه‌های بهاری در منطقه الشیخ بدر در طرطوس