شهادت3 فلسطینی به ضرب گلوله اشغالگر در اردوگاه جنین 

قدس اشغالی-سانا

امروز در جریان حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک جبع در جنوب جنبن در کرانه باختری 3 جوان فلسطینی بر اثر اصابت گلوله نظامیان صهیونیست شهید شدند. 

خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیرو‌های اشغالگر  سه جوان فلسطینی را با تیراندازی به آن‌ها در خودروی شان در شهرک جبع به شهادت رساندند.