حزب کمونیست چک خواستار لغو تحریم های غربی علیه سوریه شد

پراگ -سانا

حزب کمونیست چک خواستار رفع اقدامات اجباری یکجانبه علیه سوریه شد که به کاهش درد و رنج مردم خود در نتیجه تروریسم و ​​زلزله ویرانگری که دوشنبه گذشته روی داد کمک می کند.

میلان کرایتشا معاون رئیس حزب کمونیست چک در مصاحبه با خبر نگار سانا در پراگ با اعلام  محومیت او با  وداخله غرب ور داخلی سوریه اعلام کرد که او با ادامه غارت منابع طبیعی آن توسط نیروهای اشغالگر آمریکا مخالف است.