خبرنگار سانا: یک هواپیمای عراقی حامل کمک های امدادی وارد فرودگاه بین المللی حلب شد

 

خبرنگار سانا: یک هواپیمای عراقی حامل کمک های امدادی وارد فرودگاه بین المللی حلب شد