اعلام همبستگی اتحادیه پارلمانی عرب با سوریه 

دمشق-سانا

اتحادیه پارلمانی عرب همبستگی خود را با سوریه در مصیبت دردناک آن در نتیجه زلزله ویرانگر اعلام کرد و بر اهمیت همبستگی و همکاری در چنین مصیبت ها و بلایایی تاکید کرد.

این اتحادیه در بیانیه‌ای از کشورهای عربی برادر، کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا دست یاری دراز کنند و آنچه برای مردم سوریه برای غلبه بر پیامدهای این زلزله مهیب و اثرات منفی آن بر سطوح روانی، مردمی، بهداشتی و معیشتی ضروری است، تامین کنند.