هواپیمای کمک‌های امدادی و بهداشتی از سوی بیمارستان “بیمارستان سعودی-آلمانی” در دبی وارد فرودگاه بین المللی حلب شد

شاهد أيضاً

وزیر المنجد با سفیر بحرین راه‌های تقویت همکاری‌ها در زمینه توسعه اجتماعی را بررسی کرد

دمشق-سانا لوی عماد الدین المنجد وزیر امور اجتماعی و کار امروز با وحید مبارک سیار …