وزارت دفاع روسیه: 63 سرباز روس در جریان تازه‌ترین تبادل اسری میان روسیه و اوکراین آزاد شدند و این روند عملیات تبادل با وساطت امارت انجام شد

شاهد أيضاً

وزیر کشاورزی: ​​بخش کشاورزی مهم و کلیدی برای ادغام عربی است

بيروت-سانا مهندس محمد حسان قطنا، وزیر کشاورزی با دكتر عباس الحاج حسن، وزیر کشاورزی در …