ارتش روسیه به محاصره اوگلیدار در دونتسک نزدیک می شود

مسکو – سانا

ایگور کیماکوفسکی، مشاور رئیس جمهور جمهوری خلق دونتسک، اعلام کرد که ارتش روسیه چندین راه اصلی را در اوگلیدار در جنوب دونتسک قطع کرده و در آستانه محاصره آن است.

به نقل از ریانووستی، کیماکوفسکی گفت: چندین جاده اصلی در اوگلدار قطع شد که از طریق آن مهمات و نیروی انسانی برای نیروهای دشمن منتقل می شد.