خبرنگار سانا : دکتر فیصل مقداد وزیر امور خارجه و مهاجران استوارنامه شی هونغوی سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری خلق چین در سوریه را دریافت کرد

شاهد أيضاً

وزیر المنجد با سفیر بحرین راه‌های تقویت همکاری‌ها در زمینه توسعه اجتماعی را بررسی کرد

دمشق-سانا لوی عماد الدین المنجد وزیر امور اجتماعی و کار امروز با وحید مبارک سیار …