وزارت دفاع روسیه: سرنگونی یک جنگنده میگ 29 اوکراینی در دونتسک 

وزارت دفاع روسیه: سرنگونی یک جنگنده میگ 29 اوکراینی در دونتسک

شاهد أيضاً

با مشارکت سوریه… کنفرانس وزیران آموزش و پرورش عرب به کار خود ادامه می دهد

رباط-سانا سیزدهمین کنفرانس وزیران آموزش و پرورش عرب تحت عنوان (آینده آموزش در جهان عرب …