اسلوتسکی: گردان تانک آمریکا به زلنسکی کمک نخواهد کرد

مسکو-سانا

لئونید اسلوتسکی، رئیس کمیته امور بین‌الملل در دومای دولتی روسیه تأکید کرد که گردان تانک آمریکا به رژیم اوکراین در اشغال کریمه یا تغییر مسیر عملیات ویژه روسیه کمکی نخواهد کرد.

ریانووستی به نقل از اسلوتسکی نوشت: گردان تانک آمریکا به زلنسکی کمک نخواهد کرد تا کریمه را اشغال کند یا مسیر عملیات ویژه نظامی را تغییر دهد.

وی همچنین تاکید کرد: هرگونه تلاش برای تصرف شبه جزیره با پاسخ سختی روبرو خواهد شد.