سرمایه گذاران جدید در حسياء: تسهیلات ارائه شده انگیزه ای قوی برای کار و تولید ایجاد کرد

حمص-سانا

شهر صنعتی حسياء در استان حمص با ورود 41 سرمایه گذار جدید طی سال گذشته شاهد رشد حجم سرمایه گذاری و تعداد سرمایه گذاران بود که به 181 میلیارد لیر سوری رسید.

مهندس محمد عامر الخليل، مدیر کل شهر صنعتی به سانا توضیح داد: “تسهیلات ارائه شده و مشوق های سرمایه گذاری باعث افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای صدور مجوز و اجرای پروژه های خود شده است.”

تعدادی از صنعتگران و سرمایه گذاران جدید در شهر صنعتی حسیاء به ایجاد فضای جذاب برای سرمایه گذاری در آن و بخش های مختلف تولید و فعالیت های اقتصادی اشاره کردند.

مهندس محمد عامر الخليل، مدیر کل شهر صنعتی حسیاء گفت که تاسیسات موجود یا جدید که مجوز دریافت کرده اند، علاوه بر ایجاد حدود 25000 فرصت شغلی، محصولات با ارزش بالایی را ارائه خواهند کرد.

وی افزود: “تعداد کل تاسیسات در شهرستان 974 است که در بخش های مختلف نساجی، شیمیایی، مهندسی و غذایی توزیع شده اند.”