رسانه های فلسطینی از شهادت یک فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی در شرق قلقیلیه در کرانه باختری خبر دادند