بانک مرکزی سوریه: مجموعه ای از تصمیمات متوالی در دوره آینده برای تضمین ثبات قیمت ارز اتخاذ خواهد شد

دمشق – سانا

بانک مرکزی سوریه اعلام کرد که به منظور اطمینان از ثبات قیمت ارز و تشویق به تولید و تسهیل دسترسی به مواد اولیه در بازار داخلی مجموعه ای از تصمیمات متوالی در دوره آینده اتخاذ خواهد کرد.