تخریب دو منزل متعلق به فلسطینیان توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی دیشب دو منزل متعلق به فلسطینیان در شهر الخلیل در کرانه باختری را تخریب کردند.

خبرگزاری وفا اعلام کردند که نیروهای اشغالگر اسرائیلی ضمن یورش به شهرک الرماضين در جنوب غرب شهر دو منزل متعلق به فلسطینیان را تخریب کردند.

نیروهای اشغالگر اسرائیلی دو تاسیسات تجاری در شهرک قلنديا در شمال قدس اشغالی را منهدم کردند.