وزارت دفاع روسیه: نیروهای ما یک موشک انداز هیمارس و دو ایستگاه رادار آمریکا را در جمهوری دونتسک منهدم کردند و سه نقطه تجمع مزدوران خارجی را هدف قرار دادند