زخمی شدن یک فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر در شمال طولکرم

قدس اشغالی – سانا

یک فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر در شمال طولکرم زخمی شد.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر به سمت کارگران فلسطینی در حین بازگشت از کارشان اراضی اشغالی 1948 تیر اندازی کردند که به زخمی شدن یک فلسطینی منجر شد.

نیروهای اشغالگر دیروز دو کودک فلسطینی در منطقه العامود در قدس اشغالی را بازداشت کردند.