امنیت ایران: دستگیری 17 نفر که سلاح جنگی داشتند

تهران – سانا

سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی ایران با اشاره با دستگیری 17 نفر که سلاح جنگی به همراه داشتند ،گفت: قصد این افرادآشوب و بر هم زدن نظم و امنیت بوده است.

وی گفت: امروز وظیفه انتظامی و نیروهای مسلح ایران حفظ آرامش و امنیت در مرزها و در داخل کشور است.