حمله شهرک نشینان به املاک فلسطینیان در شهرک تقوع

قدس اشغالی – سانا

شهرک نشینان اسرائیلی امروز به املاک فلسطینیان در شهرک تقوع در جنوب شرق بیت لحم در کرانه باختری حمله کردند.

خبرگزاری وفا گفت که شهرک نشینان با حمایت نیروهای اشغالگر به ضمن یورش به منطقه خربه الدیر به املاک فلسطینیان و خودروهای آنان حمله کردند.