مقامات زاپوروژیه: نظامیان انگلستان در حال آموزش نیروهای اوکراینی برای اشغال نیروگاه های هسته ای هستند

مسکو – سانا

ولادیمیر روگوف، عضو شورای اداری استان زاپوروژیه اعلام کرد که کارشناسان نظامی بریتانیا در حال آموزش نیروهای نخبه اوکراینی برای اشغال نیروگاه هسته ای زاپوروژیه هستند.

به نقل از تاس، روگاف گفت: کارشناسان نظامی بریتانیا درباره نحوه اشغال نیروگاه هسته ای زاپوروژیه به نیروهای نخبه اوکراینی آموزش می دهند.