وزارت دفاع روسیه: هلاکت صدها سرباز اوکراینی و مزدور خارجی در چندین محور و انهدام بیش از 40 قطعه تجهیزات در نتیجه حملات هوایی 

وزارت دفاع روسیه: هلاکت صدها سرباز اوکراینی و مزدور خارجی در چندین محور و انهدام بیش از 40 قطعه تجهیزات در نتیجه حملات هوایی 

شاهد أيضاً

میوه های استوایی در طرطوس