موسیقی، رقص و رنگ‌ در شب فرهنگی اندونزی در دمشق

دمشق – سانا 

وزارت آموزش و پرورش  و سفارت جمهوری اندونزی در دمشق ، در چارچوب همکاری های فرهنگی و آموزشی بین سوریه و اندونزی یک شب فرهنگی  در تئاتر موسسه آزادی در دمشق برگزار کرد.

این مراسم را برای معرفی بیشتر این کشور در سوریه برگزار می‌کند که برنامه‌های آن بیشتر شامل نمایش فیلم کوتاهی درباره فرهنگ و گردشگری اندونزی،  اجرای رقص  های در مورد  فرهنگ و میراث اندونزیایی ارائه شده توسط گروه اندونزیایی  است.

دکتر دارم طباع وزیر آموزش و پرورش  در سخنرانی خود در این مراسم   به  تنوع و غنای فرهنگی و طبیعی اندونزی و  توانایی مردم آن برای تبدیل علم به زندگی به ویژه در مدارس و دانشگاه ها وتوسعه جامعه، همکاری و گسترش محبت  به دیگران اشاره کرد.

واجد فوزی سفیر اندونزی در دمشق  با اشاره به عمق روابط تاریخی و دوستی دو کشور و اشتیاق به توسعه آنها، تاکید کرد که  این شب بر افزایش نقش فرهنگی و هنر در تحکیم روابط دو کشور مهم است .