بررسی پیش نویس قانون لایحه بودجه سال مالی 2019 و ارجاع آن به کمیسیون بودجه و محاسبات

دمشق – سانا

مجلس خلق کشورمان امروز با تشکیل سومین نشست از هفتمین دور عادی خود به ریاست حموده صباغ به بررسی پیش نویس قانون لایحه بودجه سال مالی 2019 پرداخت.

نمایندگان با اکثریت آرا با ارجاع پیش نویس قانون لایحه بودجه سال 2019 به کمیسیون بودجه و محاسبات موافقت کردند.

مجلس همچنین شماری از پیش نویس های قوانین به کمیسیون امور قانون اساسی و قانونی و کمیسیون های ذیصلاح ارجاع کرد.

این نشست که با حضور عبد الله عبد الله وزیر دولت در امور مجلس برگزار شد به ساعت 11 صبح فردا موکول شد.