خبرنگار سانا: امضای برنامه اجرایی مشترک بین وزارت های منابع آب سوریه و عراق برای همکاری در دستیابی به اهداف مرحله نهم برنامه هیدرولوژیکی بین المللی

خبرنگار سانا: امضای برنامه اجرایی مشترک بین وزارت های منابع آب سوریه و عراق برای همکاری در دستیابی به اهداف مرحله نهم برنامه هیدرولوژیکی بین المللی

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: هواپیمای ایرانی حامل45 تن مواد امدادی برای کمک به زلزله زدگان است