شهادت یک تن از نیروهای امنیت داخلی بر اثر انفجار یک بسته انفجاری در یک خودرو در درعا

درعا-سانا

 یک تن از نیروهای امنیت داخلی بر اثر انفجار یک بسته انفجاری در خودروی”تاکسی” در نزدیک منطقه دوار الصناعه در مرکز شهر درعا شهید شد.

یک منبع در فرماندهی پلیس درعا به سانا گفت که یک تن از نیروهای امنیت داخلی بر اثر انفجار یک بمب دست ساز کار گذاشته شده توسط افراد ناشناس در خودروی او در نزدیک منطقه دوار الصناعه شهید شد.