جمال القادری دبیرکل فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری عرب و رئیس اتحادیه کارگران سوریه: ما از همه قدرت ها و سازمان‌های جهان می‌خواهیم که تروریسم و حامیان آن و به ویژه تروریسم اعمال شده توسط اشغالگران اسرائیلی علیه فلسطینی ها و مردم ما در جولان اشغالی سوریه را محکوم کنند