المقداد به نخاله: سوریه از مبارزات مردم فلسطین و گروه های مقاومت و پاسخ قهرمانانه آنان به جنایات اشغالگران حمایت می کند

دمشق – سانا

دکتر فيصل المقداد بر حمایت کامل سوریه از مبارزات مردم فلسطین و گروه های مقاومت و پاسخ قهرمانانه آنان به جنایات اشغالگران تاکید کرد.

وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد فلسطین شرحی در جریان اوضاع در میدان فلسطین و آمادگی جنبش برای ادامه به مبارزات علیه تجاوز صهیونیستی از زبان نخاله قرار گرفت.

نخاله از ایستادگی رهبری ومردم سوریه در کنار مردم فلسطین که مورد استقبال همه مبارزان فلسطینی قرار دارد، تقدیر کرد.

المقداد بر حمایت کامل سوریه از مبارزات مردم فلسطین تاکید کرد و مقابله جنبش جهاد فلسطین با این تجاوز را مورد ستایش قرار داد.

المقداد وحشی گری صهیونیست ها و حمایت کشورهای غربی به ویژه آمریکا از نهاد نژادپرست صهیونیستی را محکوم کرد.

المقداد و نخاله از همه کشورهای عربی و اسلامی و کشورهای مدافع از آزادی، حاکمیت و استقلال خواستند تا در کنار مردم فلسطین بایستند و جنایات صهیونیست ها و حامیان آنها را محکوم کنند.