وزارت کشاورزی فرصت های سرمایه گذاری کشاورزی را بررسی می کند

دمشق-سانا

کارگاه آموزشی که توسط وزارت کشاورزی در مجتمع صحاری در حومه دمشق برگزار شد، امروز گزارش های 16 و 17 سال 2022 مربوط به تأسیسات صنعتی و کشاورزی که علاوه بر خدمات و گردشگری به تولیدات کشاورزی وابسته است، مبانی و الزامات آن، سرمایه گذاری کشاورزی و مدل توسعه روستایی مورد بحث قرار گرفت.

مهندس محمد حسن قطنا، وزیر کشاورزی در بیانیه ای به خبرنگاران توضیح داد که این وزارتخانه یک مجموعه ی از پروژه های سرمایه گذاری را مطابق قانون جدید سرمایه گذاری شماره 18 سال 2021 اعلام کرد و آیین نامه آن تنظیم و سرمایه گذاران برای شروع سرمایه گزاری دعوت کرد.

وی به تعداد طرح های ارائه شده به ویژه در حوزه سرمایه گذاری منابع آب و زمین بسیار کم بوده و موضوع به برخی از طرح های مرتبط با صنایع غذایی و کشاورزی و برخی الزامات محدود شده است.

قطنا تاکید کرد که این کارگاه فرصتی برای گفتگو بین وزارتخانه و مقامات ذیربط برای ایجاد چشم انداز مشترک آینده برای تشویق افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اعم از گیاهی و حیوانی است. وی خاطرنشان کرد که این وزارتخانه تمام اقدامات مشوق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تداوم و پایداری آن اتخاد کرده است .

شاهد أيضاً

وزیر دفاع روسیه: تلفات ارتش اوکراین بالغ بر 444 هزار پرسنل نظامی است

مسکو-سانا سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه تاکید کرد که تلفات ارتش اوکراین از آغاز عملیات …