لاوروف: جهان شاهد تغییرات ریشه ای و پایان سلطه گری غرب در سطح بین المللی است

مینسک-سانا

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که غربی ها تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا سلطه گری خود در سطح بین المللی را حفظ کنند اما جهان در حال حاضر شاهد تغییرات ریشه‌ای، پایان این هژمونی و ایجاد یک جهان چند قطبی است.

لاوروف امروز در مینسک، پایتخت بلاروس در صحبت خطاب به گروهی از دانشجویان و استادان دانشگاه بلاروسی تاکید کرد: پیمان ناتو منافع امنیتی روسیه را نادیده می گیرد و اظهارات خود که ماهیت دفاعی دارد دروغ است که سیاست آن مبتنی بر گسترش سلاح و توسعه نفوذ خود در اقیانوس آرام و اقیانوس هند است.

لاوروف به همکاریهای روسیه و مشارکت آن در پیمان امنیت جمعی و سازمان کشورهای مشترک المنافع و غیره اشاره کرد.

وی ادامه داد: تمام تصمیمات اتحادیه اروپا ژئوپلیتیک است و منافع مردم اروپا را محقق نمی کند. روسیه در حال حاضر در تلاش است تا اقتصاد خود را از جهان غرب جدا کرده و مکانیزمی برای تضمین امنیت بیولوژیکی در چارچوب معاهده امنیت جمعی ایجاد کند.

لاوروف با تاکید بر لزوم تلاش مشترک برای جلوگیری از احیای نازیسم افزود که کشورهای بالتیک نقش روسیه را در تاریخ خود فراموش کرده اند و از کمپین و وضعیت “روسیه هراسی” در اروپا حمایت می کنند.

لاوروف در مورد وضعیت اوکراین تاکید کرد: واشنگتن و بروکسل پشت کودتای کی یف در سال 2014 هستند، زیرا مقامات اوکراین از آن زمان ماهیت ناسیونالیستی داشته و از کمپین و دولت “روسیه هراسی” حمایت کرده اند و غرب بارها و بارها همه هشدارها در مورد گسترش افکار ملی گرایانه در اوکراین را نادیده گرفته است.