آغاز به کار کنفرانس (چشم اندازهای سرمایه گذاری در مرحله بازسازی)

دمشق-سانا

 کار کنفرانس اقتصاد سوریه تحت عنوان (چشم اندازهای سرمایه گذاری در مرحله بازسازی) در کاخ کنفرانس های امویان در دمشق با شرکت وزارت ها و نهادهای دولتی و خصوصی جهت بررسی واقعیت سرمایه گذاری در سوریه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در شرایط فعلی آغاز شد.

شرکت کنندگان در کنفرانس از وزارتخانه های مختلف و نهادهای دولتی و خصوصی ظرف سه روز در مورد نقش سرمایه گذاری در تامین نیازهای توسعه اقتصادی (سیاست ها و اقدامات تشویقی برای حمایت از سرمایه گذاری) و برنامه ها و اهداف آتی در این زمینه، سازوکارهای جذب و پورتال سرمایه گذار و نقش سوری های مقیم خارج از کشور در سرمایه گذاری و بازسازی و واقعیت مناطق آزاد و شهرهای صنعتی و گام های سرمایه گذاری در آنها و مشارکت با بخش تجاری، بحث خواهند کرد.

شرکت‌کنندگان همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌های انرژی‌های جایگزین، گردشگری، واقعیت بیمه و مالی، و توسعه تحول دیجیتال در سوریه و نحوه دسترسی به زیرساخت های پشتیبانی کننده از روند بازسازی را بررسی خواهند کرد.

جهت دریافت آخرین اخبار خبرگزاری عربی سوریه /سانا/ می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و تلگرام دنبال نمایید.