وزارت دفاع روسیه: نیروهای ما 153 مرکز تجمع نیروها و تجهیزات نظامی اوکراین را منهدم و یک جنگنده و 15 پهپاد را نیز سرنگون کردند