درعا.. مصادره مقادیر زیادی سلاح برجای مانده از گروه های مسلح

درعا – سانا 

خبرنگار سانا اعلام کرد که مقامات ذیربط مقادیر زیادی سلاح برجای مانده از گروه های تروریستی بعضی از آنها ساخت آمریکا را مصارده کردند.

مقامات ذیربط نیز با توجه به اصلاحات قانون اسلحه و مهمات مقادیر دیگری سلاح از برخی شهروندان در سطح شهر دریافت کردند.

ادامه دارد ….