اداره کشاورزی درعا: توزیع بیش از 5 هزار تن بذر گندم و جو میان کشاورزان

درعا – سانا

اداره کشاورزی درعا اعلام کرد که مقادیر  بذر جو و  گندم غربال شده که میان کشاورزان توزیع شده است  به 5300 تن بذر گندم و 30 تن بذر جو رسیده است.

مدیر اداره کشاورزی درعا به خبرنگار/سانا/ گفت: سطح زیرکشت گندم آبی و دیم در درعا از مجموع سطح برنامه ریزی شده(89257 هکتار) تاکنون از 32 هزار هکتار فراتر رفته است.

وی گفت: محصول جو در استان درعا فقط به صورت دیم کشت می شود و  سطح زیر کشت جو در این استان  به 22150 هکتار از سطح برنامه ریزی شده (27 هزار هکتار) رسید و همچنین 1481 هکتار زیر کشت سبزیجات زمستانه رفت.