رئیس جمهور بشار اسد با هیاتی از اتحادیه مهندسان عرب دیدار کرد