رئیس جمهور بشار اسد در دیدار با هیاتی از اتحادیه مهندسان عرب: گفتگو بین سازمان ها و اتحادیه های عربی فرصتی برای تبادل ایده ها و تجربیات فنی و فن آوری است

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد با هیاتی از اتحادیه مهندسان عرب به ریاست عادل الحديثی دبیر کل این اتحادیه دیدار کرد.

رئیس جمهور بشار اسد در این دیدار بر اهمیت گفتگو بین سازمان ها و اتحادیه های عربی تاکید کرد چون آن یک فرصت برای تبادل ایده ها و تجریبات فنی و فن آوری و تریبون برای بررسی مسایل و مشکلاتی که ملت های عربی از آن رنج می برند علاوه بر مطرح راکارهای حل که به رفع این مشکلات کمک می کند، به شمار می رود.

رئیس جمهور بشار اسد این سازمان ها را بیانگر تپش نبض واقعی ملت های عربی دانست و بیان کرد: این سازمان ها نیز نقش سیاسی و اجتماعی مهم در تحقق یکپارچگی مردمی عربی را دارند.

رئیس جمهور بشار اسد افزود: ارائه طرح ها و ایده های متحد سازی اقتصادی و فناوری که پایه شروع ایجاد اقتصادهای مشترک عربی را تشکیل می دهد و راه اندازی آن براساس نگاه استراتژیک بر اساس منافع کشورها و ملت های عربی، نکته اصلی کار سازمان ها و اتحادیه ها است.

اعضای این هیات همچنین بر اهمیت فوق العاده سرمایه گذاری های عربی – عربی و بازتاب فراوان آن در بهبود واقعیت ملت های عربی و نقش اتحادیه ها در تحقق این سرمایه گذاری ها و رفع موانعی که می تواند مانع آن شوند تاکید و اعلام کردند که این سرمایه گذاری ها در ابتدا باید به مشارکت در بازسازی آنچه که توسط تروریسم در سوریه تخریب شده است، سهیم باشد.