رونمایی از درخت کریسمس در شهر ازرع در حومه درعا (تصاویر )