هواشناسی: آسمان صاف تا کمی ابری

دمشق – سانا

اداره کل هواشناسی صبح امروز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: ورود سامانه پر فشار به کشور، افزایش 3 تا 5 درجه دمای هوا را به همراه خواهد داشت.

اداره کل هواشناسی گفت: بررسی داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد، آسمان آسمان صاف تا کمی ابری انتظار می‌رود.

اداره کل هواشناسی همچنین هشدار داد: هوای صبحگاهی در مناطق داخلی مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود.

این این اطلاعیه آمده است: بیشینه و کمینه دمای هوای  شهر دمشق امروز و در دو روز آینده به ترتیب 17و 9/ 17و 9 / 17و  و9 درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.