وزارت امور خارجه: دولت هلند آخرین کسی است که حق دارد درباره حقوق بشر صحبت کند

دمشق – سانا

وزارت امور خارجه و مهاجران تاکید کرد: دولت هلند که به ایفای نقش تبعیت از آمریکا راضی است، ضمن نقض آشکار تعهدات خود به عنوان کشور میزبان دادگاه بین‌المللی دادگستری همچنان از این دادگاه به عنوان پایگاهی برای تخطی از سازمان ملل متحد و حقوق بین‌المللی استفاده می کند.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران به خبرگزاری /سانا/ گفت: پس از رسوایی بزرگ دولت هلند در پی اقدام آن به حمایت مالی از گروه های مسلح در سوریه که لیست سازمان‌های تروریستی دادستان عمومی هلند قرار دارند، دولت این کشور آخرین کسی است که حق دارد در مورد حقوق بشر و حمایت از غیر نظامیان صحبت کند.

این منبع افزود: موضع هلند چیزی جز مانور برای مخفی کردن رسوایی‌های رژیم آن و تلاش ناامیدانه برای رسیدن به آنچه که نتوانست از طریق حمایت از گروه های تروریستی در سوریه به آن دست یابد، نیست.

منبع تاکید کرد: دولت جمهوری عربی سوریه حق دارد هر کسی را که در حمایت از تروریسم در سوریه سهیم بوده ‌است، تحت پیگیری قانونی قرار دهد.

منبع ادامه داد: دولت‌ها و افرادی که در خون ریزی ملت سوریه شریک بودند، مسئول خون غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌ها و غارت منابع مردم سوریه هستند.

غیاث جاویش