رئیس جمهور بشار اسد: ارتش عربی سوریه از هیچ تلاشی برای انجام وظایف ملی خود دریغ نخواهد کرد ..در طول تاریخ ارتشی که متحد ملت خود می باشد پیروز می شود..همانطور که در حلب و شهرهای مختلف سوریه را دیدیم..ارتش را در آغوش گرفتید و ارتش از شما دفاع کرد

رئیس جمهور  بشار اسد: ارتش عربی سوریه از هیچ تلاشی برای انجام وظایف ملی خود دریغ نخواهد کرد ..در طول تاریخ ارتشی که متحد ملت خود می باشد پیروز می شود..همانطور که در حلب و شهرهای مختلف سوریه را دیدیم..ارتش را در آغوش گرفتید و ارتش از شما دفاع کرد.