دکتر بشار اسد: فرهیختگان از طریق تعامل آگاهانه با فرهنگ مدرنیته و پیشرفت تکنولوژی در جهان می توانند چه چیز باید در مردم تقویت بشود و چه چیز حذف شود و تغییر پیدا کند را مشخص کنند

شاهد أيضاً

وزیر المنجد با سفیر بحرین راه‌های تقویت همکاری‌ها در زمینه توسعه اجتماعی را بررسی کرد

دمشق-سانا لوی عماد الدین المنجد وزیر امور اجتماعی و کار امروز با وحید مبارک سیار …