بیش از 203 میلیون تسهیلات وام برای انجمن های کشاورزی ازرع در حومه درعا

درعا – سانا

بانک کشاورزی ازرع در حومه درعا از اعطای تسهیلات وام بالغ بر 203.258 میلون لیر سوریه به ده انجمن کشاورزی در این منطقه خبر داد.

مدیر شعبه درعا بانک کشاورزی همچنین اعلام کرد: توزیع کود بین کشاورزان همچنان ادامه دارد و تا کنون 3213 تن کود سوپر فسفات و 1093 تن کود یوریا و 321 تن کود کود آمونیوم نیترات بین کشاورزان توزیع شد.

وی افزود: در حال تلاش برای تامین همه موارد مورد نیاز کشاورزان هستیم.