کزبری : هیات رژیم ترکیه جدی نیست

ژنو -سانا

احمد کزبری رئیس هیات سوری در نشست کمیته بررسی قانون اساسی گفت که به دلیل جدی نبودن هیئت نمایندگان رژیم ترکیه که از ترس از شرکت در هر بحث ملی مورد علاقه مردم سوریه ، هیچ جلسه‌ای در کمیته کوچک برای بحث در مورد قانون اساسی برگزار نکرده است.

کزبری در یک نشست مطبوعاتی گفت که : ما تا آنجا که شما می دانید ملاقات نکرده ایم و ما امروز و دیروز به اظهارات مختلفی که از طرف هیئت رژیم ترکیه ارائه شده است گوش دادیم که چندین پیشنهاد ارائه کرده بود ، که نادرست است ، زیرا پیشنهادهایی را با همان محتوا ارائه می دهد ، اما فقط با تغییر فرمول ، در حالی که هیئت ما پیشنهادهای اساسی را برای از سرگیری جلسات ارائه داده است.

وی خاطرنشان کرد: هیئت ملی امروز پیشنهادات متعددی ارائه کرده است که آخرین مورد آن آغاز بحث در مورد اصول ملی یا ورود همه هیئت ها در اتاق جلسات و آغاز بحث توسط هر یک از نمایندگان در مورد این موضوع بود. این امر بدون برنامه یا پیش شرط مناسب است ، اما پاسخی دریافت نشده است

کزبری نتیجه می گیرد: “کاملاً واضح است که هیئت رژیم ترکیه می ترسد مشارکت در هر بحث ملی مورد علاقه مردم سوریه شود”.