الهلال و حزب روسیه متحد گسترش همکاری‌های دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند

مسکو – سانا

هلال الهلال معاون دبیر کل حزب بعث عربی سوسیالیستی با آندری متلسکی رهبر حزب روسیه متحد در شهر مسکو دیدار کرد.

 الهلال بر ضرورت تقویت همکاری با حزب روسیه متحد ، به ویژه در سطح سیاسی و اقتصادی تاکید کرد.

الهلال گفت که این جلسات گامی به جلو بین دو طرف است و به ایجاد روابط طرفین در خدمت منافع سوریه و روسیه کمک خواهد کرد.

به نوبت خود ، معاون رئیس مجلس روسیه و دبیر شورای عمومی حزب روسیه متحد آندره تورچاک با تاکید بر اهمیت تمرکز تلاش های مشترک در موضوعات اقتصادی و اجتماعی ، از آمادگی حزب روسیه متحد برای تقویت همکاری با حزب بعث عربی سوسیالستی ابراز کرد.