عــاجــل خبرنگار سانا: هواپیمای اماراتی حاوی 10 تن مواد غذایی، پتو و چادر است

مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار اسد با خبرگزاری «روسیه ۲۴» و «روسیه سیوودنیا»