نیروهای اشغالگر رژیم ترکیه حدود 20 هزار خانواده سوریه از بدو تهاجم خود آواره می کند

حسکه-سانا

نیروهای رژیم اشغالگر ترکیه ومزدورانش از گروه های تروریستی حملات وتهاجم خود علیه اهالی واملاک در عده ای از روستاهای تل تمر واقع د رحومه شمالی غربی شهر حسکه را ادامه می دهد. شایان به ذکر است که این تهاجم باعث آوراه شدن حدود 20 هزار خانواده سوری شده است.

خبرنگار سانا در حسکه گفت: نیروهای اشغالگر رژیم ترکیه ومزدورانش از گروه های تروریستی طی ساعت های گذشته روستاهای عویش وداودیه وتل طویل در حومه تل تمر واقع در حومه غرب حسکه را گلوله باران کردند که باعث تخریب تعداد از منازل و وردود خساران در املاک شهروندان شد. این عملیات  را همزمان با اعزام نیروی اضافی توسط رژیم ترکیه ومزدورانش به منطقه در اطراف روستای ابو راسین در حومه راس العین صورت می گیرد.

خبرنگار اشاره کرد که تهاجم رژیم ترکیه علیه خاک سوریه موجب آواره شدن 19776 خانواده از حومه های شمالی حسکه شد وی افزود که این آوارگان اکنون در 84 مرکز اقامت موقت حضور دارند.

شاهد أيضاً

مهمترین رویدادهای هفته