دکتر بشار اسد استوار نامه های سفرای اندونزی و آفریقای جنوبی را دریافت کرد

دمشق – سانا

دکتر بشار اسد رئیس جمهور سوریه استوارنامه های سفیران اندونزی و آفریقای جنوبی در این کشور را دریافت کرد.

بر اساس این گزارش؛ دکتر بشار اسد استوار نامه واجد فوزی سفیر اندونزی و نیز باری فیلیب گیلدر سفیر آفریقای جنوبی در سوریه را دریافت کرد و در دیدار با آنها برایشان آرزوی موفقیت کرد.

در این مراسم ولید المعلم وزیر خارجه و منصور عزام وزیر امور ریاست جمهوری سوریه نیز حضور  داشتند.