جشن کریسمس به نماز و دعا محدود است

 

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً

تمهیدات جشن کریسمس در لاذقیه